Свържете се с нас

02 / 954 12 92

Opening Hours

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Book Appointment

Your perfect smile is a click away!

ЗА НАС

История на Асоциацията на детските дентални лекари в България

Детската дентална медицина започна развитието си у нас преди повече от 60 години. Към създадения през 1950 г. Стоматологичен факултет-София през 1954 г. е основана от проф. Динко Странски една от първите Катедри по Детска дентална медицина в Европа. Този факт променя обучението, като го насочва към лечение и превенция на оралните заболявания в детска възраст. Създават се кадри, които са подготвени да лекуват деца с цялата им специфика. По-късно преподаването се разширява с въвеждането на нова самостоятелна дисциплина – „Профилактика на оралните заболявания”, която въвежда всички съвременни методи и средства за превенция на кариеса и пародонталните заболявания. Създадена е специалност по „детска стоматология” и чрез тригодишна специализация е създаден контингент от

специалисти в цялата страна за практикуване на подходящата превенция и лечение на оралните заболявания в детска възраст. Създадено е научно дружество по „Детска стоматология” от преподавателите във Факултетите по дентална медицина в София и Пловдив, в което бяха привлечени и специалисти от цялата страна. С настъпване на промените след 1989 г. дейността на това дружество постепенно западна, но необходимостта от обединяването на специалистите, отговорни за оралното здраве на децата в България не намаля.

В същото време познанията за оралните заболявания растат. Това променя както преподаването в Катедрите по детска дентална медицина към денталните факултети  в България, така и обема и характера на специализацията по специалността. Променят се основните концепции за същността на основните орални заболявания. Променя се разбирането за превенцията и лечението им. Това наложи създаването на ново дружество от специалистите в областта, където да се обсъждат и променят наложените с години методи и схващания, да се създават и уеднаквяват методите на лечение и превенция.

През 2011 г. специалистите от трите съществуващи Факултети по дентална медицина в София, Пловдив и Варна се обединиха и основаха „Национална асоциация на лекарите по дентална медицина”.

Учредяването на Националната асоциация по детска дентална медицина се състоя на конференция в София. Беше приет статута на асоциацията и формулирани целите й. Взе се  решение за създаване на консенсуси по етиологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, профилактиката и лечението на основните орални заболявания. Въведе се научна програма, където да се представят най-новите научни постижения на членовете на асоциацията. Определи се ежегодно провеждане на такива конференции, както и иницииране и провеждане на кампании за промоция на оралното здраве в детска възраст. Учредяването завърши с провеждане на първата научна конференция с доклади и постерна сесия, в които участваха водещи и млади представители от денталните факултети от София и Пловдив.

Конференция на Националната асоциация по детска дентална медицина се проведе 5-8 октомври 2012 г. в Хисаря. Там бяха представени, обсъдени и приети първите два консенсуса, разработени от проф. М. Пенева, дмн на тема „Съвременна диагностика и лечение на кариеса на постоянните детски зъби” и  „Клиника диагностика и лечение на пулпити на временни зъб и”. Проведе се и научна сесия с доклади и постери.

На конференция в Ханиоти, Гърция на 4-5 октомври 2013 г. бяха представени, обсъдени и приети два консенсуса. Единият, разработен от проф. М. Пенева на тема „Клиника и лечение на пулпити и периодонтити на постоянни детски зъби”, а другият разработен от Проф. М. Пенева, проф. М. Рашкова, проф. Р. Кабакчиева на тема „Клиника и лечение на кариеса на временните зъби”. Отново бяха представени доклади и постери на най-новите постижения на членовете на асоциацията.

Годишната конференция през 2014 г. беше посветена на честването „60 години Катедра детска дентална медицина”. В първа аудитория на ФДМ – София беше проведено тържество, на което присъстваха всички членове на асоциацията, всички бивши и настоящи членове на катедрата, гости и специалисти от страната. Отчете се всичко направено до момента, отдаде се почит на създателите, а след това на научна сесия отново бяха представени най-новите разработки.

Същата година в Кавала, Гърция на конференция се прие разработеният от доц. Ани Белчева консенсус на тема „Травми на временни и постоянни детски зъби”.

На конференция 19-20 септември, 2015 г. в Гърция се прие разработения от проф. М. Рашкова консенсус на тема „Пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст”. Научната сесия показа новите разработки на членовете на асоциацията.

През 2016 г. ежегодната конференция се проведе в „Порто-Карас”, Гърция на 22-ри и 23-ти септември. Там бе представен разработеният от проф. М. Рашкова консенсус на тема „Заболявания на оралната лигавица в детска възраст”. С този консенсус се обхванаха всички главни сфери от клиниката и лечението на оралните заболявания. Те са на разположение за студентското и следдипломното обучение, както и на практикуващите дентални лекари.

В продължение на три години два пъти в годината се провеждат кампании за промоция на оралното здраве под надслов „Всичко от нас за здравите ви зъби, деца”. На тях са поканени деца и родители от град София. Подобни кампании се провеждат и в град Пловдив, под ръководството на членовете на асоциацията от Пловдив.

От три години Националната асоциация по детска дентална медицина е приета за равноправен член на International Association of Peadiatric Dentistry.

Асоциация на детските дентални лекари в България