Провеждане на дентално/хирургично лечение на деца под седация и обща анестезия

1. На 14. 10. 2017 г. се състоя поредния конгрес на НСЛДДМ. На него бе приет нов консенсус на тема”Провеждане на дентално/хирургично лечение на деца под седация и обща анестезия”.