Свържете се с нас

02 / 954 12 92

Opening Hours

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Book Appointment

Your perfect smile is a click away!

Проф. д-р Милена Пенева, дм

Проф. д-р Милена Пенева, дм
Позиция
 • Образование и професионален път:

  1967 - 1974  г.  -  Висше образование в Стоматологичен факултет  - София

  • Диплома за кандидат на науките № 8800 от 03.04.1979;
  • Диплома за призната специалност „детска стоматология” №22662 от 16.01.1981;
  • Диплома за призната специалност „ Обща стоматология” серия АС №010251 от 01.07.2005;
  • Диплома за научната степен „Доктор на науките” №32810 05 13.01.2009;
  • Свидетелство за научно звание „Професор” с №25883 от 08.12.2009.
 • Преподавателска дейност:

  Лекции в студентско обучение: Всички лекции по дисциплините:

  • Пропедевтика на детската дентална медицина;
  • Профилактика на оралните заболявания;
  • Клиника на детската дентална медицина.

  Лекции в следдипломното обучение:

  • Лекции по орална ембриология, хистология и биология;
  • Лекции по орална профилактика;
  • Лекции по клиника на детската дентална медицина.

  Лекции по линията на СЗБ:

  • Съвременна диагностика и лечение на зъбния кариес при постоянни детски зъби;
  • Особености в пулпитолечението на постоянни детски зъби;
  • Травми на временни и постоянни детски зъби.

   

 • Научна дейност и трудове:
  • Общ брой научни труда 130, от които реални публикации 80 и 50 научни изяви у нас и в чужбина, 70 цитирания, от които 14 в чужди и 53 в наши научни издания.
  • Общ импакт фактор 3,2
  • Авторство и съавторство в монографии и учебници – две монографии, едно ръководство, два учебника, едно изобретения.
  • Проекти - 5
  • Награди за научна дейност – Панацея златна

   

 • Участие в ред.колегии:

  „Зъболекарски преглед”, „Проблеми на денталната медицина”, “Dental Review”

 • Членство в професионални организации:

  СЗБ

 • Езикови познания:
  английски и френски
 • Научни интереси и области, в които работи:
  Кариесология в детска възраст, Стволови клетки в денталната медицина, Пулпитолечение на зъби с незавършено кореново развитие.